1.    روشهای مطالعه ریاضیات    
  2.    متفاوت در آموزش   
  3.    متمایز در یادگیری   
  4.    تقویت استعداد   
  5.    نکته های طلایی   
  6.    بکارگیری روش های استاندارد   

آخرین خبرها

شهریه دوره های غیرروزانه دکتری دانشگاه سهند تبریز

شهریه مصوب سال تحصیلی 98-99 دانشجویان دوره های شبانه و پردیس خودگردان مقطع دکتری تخصصی دانشگاه صنعتی سهند اعلام شد.

شهریه ثابت و متغیر دانشجویان نوبت دوم (شبانه)، و پردیس خودگردان در مقطع دکتری تخصصی برای ورودی های سال تحصیلی 98-99 دانشگاه صنعتی سهند به شرح جدول زیر می باشد:

لازم به توضیح است شهریه متغیر بر اساس مصوبه هیات امنا دانشگاه هر سال ممکن است افزایش یابد.

 میزان شهریه مقطع دکتری دوره نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگران

شهریه ثابت هر نیمسال شهریه متغیر هر واحد درس عملی شهریه متغیر هر واحد درس نظری شهریه هر واحد رساله دکتری
22000000 ریال 13200000 ریال 8800000 ریال 19800000 ریال